Thursday, March 31, 2011

Katakan "inshaAllah"...Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu (yang hendak dikerjakan): "Bahawa aku akan lakukan yang demikian itu, kemudian nanti". Melainkan (hendaklah disertakan dengan berkata): "Insya Allah". (Al-Kahfi: 23-24)

No comments:

Post a Comment