Thursday, February 4, 2010

Pedoman AlQuran 105


Janganlah kita ada sifat-sifat ini; suka dengar dusta, makan haram, berhukum dengan selain hukum Allah,  menghukum secara tidak adil..

Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram (rasuah dan sebagainya). Oleh itu kalau mereka datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka (dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah), atau berpalinglah dari mereka; dan kalau engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikitpun; dan jika engkau menghukum maka hukumlah di antara mereka dengan adil; kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. [AlMaidah: 42]