Monday, April 4, 2011

"InshaAllah" gives us strength!


Kita ucap "inshaAllah" bagi menegaskan kita tidak tahu dan tiada kawalan sepenuhnya terhadap apa yang bakal berlaku dan kita menyedari kehendak Allah-lah yang menentukan segala-galanya. Jika ia berlaku seperti yang kita rancang, kita bersyukur, jika kehendak Allah berlainan dari apa yang kita hajatkan, kita tidak sedih atau putus asa.